• Regulamin Serwisu www.darmolot.pl

  Postanowienia ogólne:

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.darmolot.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

  2. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Zasady korzystania z Serwisu:

  1. Korzystanie z usług oraz treści udostępnianych na stronie internetowej jest bezpłatne.

  2. Użytkownicy strony zobowiązani są do przestrzegania prawa, zasad etyki i współżycia społecznego.

  3. Wejście na stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad na niej panujących. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

  4. Inne strony internetowe, o których mowa w Serwisie mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

  5. Wydawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi, które umożliwiają: przeglądanie treści Serwisu, komentowanie treści, zapisanie się do newslettera, korzystanie z Forum, korzystanie z Mapy Tanich Lotów.

   Treść serwisu i jego przeglądanie:

  1. Celem Serwisu jest przekazywanie użytkownikom informacji dotyczących podróży i edukacja ich jako podróżnych na wielu płaszczyznach, a także prezentowanie różnego rodzaju ofert, które są dostarczane przez Wydawcę, Użytkowników oraz podmioty organizujące programy afiliacyjne, których Serwis jest uczestnikiem.

  2. Zamieszczone w Serwisie oferty oraz informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty Wydawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ich prawdziwość oraz aktualność nie jest weryfikowana przez Wydawcę.

  3. Oferty zamieszczone w Serwisie mogą zawierać screeny (zrzuty ekranu) oraz linki, które przekierowują do programów afiliacyjnych, z którymi Serwis współpracuje.

  Postanowienia końcowe:

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w języku polskim.

  2. Treść Regulaminu udostępniona jest nieodpłatnie.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

  5. Zmiana Regulaminu może zostać dokonana na podstawie zasad określonych w art. 3841 Kodeksu Cywilnego.